Kỹ Năng Sinh Tồn

Tổng hợp kiến thức về kỹ năng sinh tồn cần thiết dành cho bạn. Những kỹ năng tạo lửa, tìm nước, săn bắt… đều có thể giúp bạn tồn tại ở môi trường hoang dã tự nhiên. 

cách tìm thức ăn trong rừng

[Kỹ Năng Sinh Tồn] Cách Tìm Thức Ăn Trong Rừng

Cơ thể một người trưởng thành thường có thể nhịn đói đến 3 tuần nếu bạn tiết kiệm năng lượng, ...
cách lọc nước ngoài tự nhiên

[Kỹ Năng Sinh Tồn] Cách Lọc Nước Ngoài Tự Nhiên

Ở môi trường hoang dã tự nhiên, nguồn nước chúng ta tìm kiếm tốt nhất vẫn phải được lọc hoặc ...
cách tìm nơi trú ẩn trong rừng

[Kỹ Năng Sinh Tồn] Cách Tìm Nơi Trú Ẩn Trong Rừng

Trong môi trường tự nhiên, ngoài vấn đề ăn uống ra thì cách tìm nơi trú ẩn trong rừng cũng ...
cách tìm nước uống trong rừng

[Kỹ Năng Sinh Tồn] Cách Tìm Nước Uống Trong Rừng

Bạn có biết hơn 70% cơ thể con người là nước? Điều đó cho thấy nước quan trọng thế nào ...
cách tạo lửa bằng mắt kính thấu kính

[Kỹ Năng Sinh Tồn] Cách Tạo Lửa Ngoài Tự Nhiên

Chắc hẳn bạn đã biết lửa quan trọng thế nào với đời sống con người. Đối với cuộc sống hiện ...
cách làm bẫy cá đơn giản

[Kỹ năng sinh tồn] Cách làm bẫy cá đơn giản

Ở môi trường hoang dã tự nhiên, việc bắt cá bằng tay hầu như là việc bất khả thi bởi ...
cách phân biệt dấu chân thú rừng

[Kỹ Năng Sinh Tồn] Cách phân biệt dấu chân thú rừng

Một trong những kỹ năng sinh tồn quan trọng cần có chính là cách phân biệt dấu chân thú rừng ...